Home pagina » info » geschiedenis

Wirix cafe Pieter Breugellaan 10
3990 Kleine-Brogel
011/63.43.05
 

Een vleugje geschiedenisJozef Voets burgemeester van Kleine-Brogel bouwde deze feestzaal op zijn eigendom en met eigen middelen. Daarom gaf hij er de naam aan van zijn patroon heilige. Het was voor de inwoners, toen ongeveer 600 inwoners, kosteloos. In de dertiger jaren kocht hij het stuk bouwland van de heer Pieter Damen, wonende te Sint-Huibrechts-Lille. Volgens het kadaster was het gelegen in "De Wirix Velden" sectie A nr. 459d, groot 68 are 30 ca, vandaar ook de latere naam. Het werd gebouwd in de orlogsjaren. Op 7 augustus 1941 werd het akkoord getekend tussen Gerard Kenis, aannemer te Eksel en Jozef Voets. De werken vingen aan op 1 september 1941 en werden voltooid op 31 oktober 1941. De architect was Eugène Helsen van Peer en de opziener van de werken werd Victor Liekens, onderwijzer te Kleine-Brogel.

Op 27 maart 1942 verhuisde het oude gemeentehuis naar de nieuwe locatie bij de Sint-Jozefszaal.
Op zondag 20 september 1942 had de inhuldiging plaats. Er was een bonte avond ten voordele van de Kleine-Brogelse missionarissen.

-In de eerste jaren, tijdens de oorlog, waren er vele inkwartieringen door de Duitse en later door de Engelse soldaten.

-In 1947 werden de Sint-Jozefsfanfare en de Toneelvrienden onder zijn impuls opgericht. Zij hadden hun vaste stek in de Sint Jozefszaal.
Jozef Voets schrijft -fier- over zijn podium voor het toneel "Opening van het gordijn, breed 7 meter en hoog 3 1/2 meter, het heeft een diepte van 6 meter".

-In 1945 waren de bestaande lokalen van de meisjesschool niet meer voldoende om al de leerlingen onder te brengen. Daarom werd vanaf september 1945 het lokaaltje achter de Sint-Jozefszaal in gebruik genomen als noodlokaal voor het eerste en tweede leerjaar (toen nog gemengd). Zuster Bernarda en Zuster Leopoldine gaven er les tot in 1950.
Gedurende de schooljaren 1953-1954 en 1954-1955 werd dit lokaal gebruikt als noodlokaal voor de jongensschool. Jozef Cuyvers en Georges Segers gaven er les. Voor de schooljaren 1960-1961 en 1961-1962 werd het lokaal gebruikt als kleuterklas.

-Het gemeentehuis werd later als bibliotheek ingericht. Na het vertrek van de bibliotheek werd deze ruimte als keuken ingericht. Na de eerste verbouwing van de Sint Jozefszaal, kreeg de post hier haar loket tot aan de reorganisatie van de post.

-Jozef Voets schonk op 12 februari 1960 de Sint-Jozefszaal, het dorpsplein met de kiosk en de wandelplaats aan de gemeente Kleine -Brogel.

De gemeenteraad besliste in maart 1986 om de verbouwings- en verfraaiingswerken uit te voeren aan de Sint-Jozefszaal. De definitieve beslissing voor deze renovatie werd genomen op de zitting van 28 april 1986. De laatste herstellingswerken en renovatie aan de St.-Jozefszaal werden eind september voltooid. Kleine-Brogel beschikt toen over een vernieuwd ontmoetingscentrum. Het Stadsbestuur van Peer hield op 1 oktober 1988 een feestelijke opening met de bevolking van Kleine-Brogel.